Majutus Praha

Prague Hotel U PavaPrahas asub umbes 300 hotelli, omades enamuses kõrget standarti. Tegime nimekirja nendest, kes meie arvammuse kohaselt on parima hinna, asukoha ja transpordi kättesadavuse poolest. Kui soovite tellida mõnda nendest hotellidest või nendega lähemalt tutvuda, leiate sellekohase viite selle lehekülje alumises osas.

K K Hotel PragueMajutused Prahas on nähtavasti kõige kulukamaks osaks Teie reisiplaanis. Praha on hõivatud aastaringselt, seetõttu broneerige majutus juba enne kohalelendu. Kui Te võtate reisi ette Jõulupühade, või Lihavõtte ajal, juulis või augustis ette, on kõige parem seda teha juba pikemalt ette. Enne broneerimist peaksite kontrollima hinna ja asukoha keskusest. Võrreldes teiste maailmalinnadega on Prahas mõnikord parem leida majutus keskusest kaugemal, kuna Praha on suhteliselt väike ja ühiskondlik transport (MHD) funktsioneerib väga efektiivselt (vaatamata sellele, kontrollige huvitavaid pakkumisi ka keskuses). Kui planeerite leida eraviisilist majutust (pansionis), oleks otstarbekas kohaga enne tasumist tutvuda.

Panorama of PragueMajutuskohtade tärnid ei vasta tihtipeale rahvusvahelistele standartidele, sest standardi määravad omanikud ise. Peaaegu kõik hotellid ja majutuskohad määravad hinna vastavalt hooajale. Hinnad on kõige kõrgemad peahooajal (20 % suvel ja kuni 50 % kõrgemad Lihavõtte ajal ning aastavahetusel).